Afschrijving leaseauto

De technische of economische waardevermindering van een investering (lees: leaseauto), die op een door de belastingdienst geaccepteerde wijze, als kosten ten laste mag worden gebracht van de jaarlijkse winst. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn of de afgesproken leaseperiode.