Boekwaarde

De waarde van het leaseobject op een zeker moment. Deze waarde wordt onder meer bepaald door de door de leasemaatschappij gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan de lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.