Hoe zijn de auto verzekeringen geregeld bij privé lease?

Belangrijke punten waar je op moet letten bij de autoverzekering.

  • Eigen bijdrage bij schade
  • Gelden mijn schadevrije jaren?
  • Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?
  • Welke extra verzekeringen zijn er?

De risico’s voor schade aan de auto zelf en aan derden zijn standaard afgedekt (de WA en Casco verzekering). Als je al een autoverzekering hebt, dan kan je deze beëindigen. U kunt er voor kiezen extra verzekeringen in de leaseprijs op te nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om jezelf en jouw passagiers te verzekeren met behulp van de Ongevallen Inzittende Verzekering of Schade Inzittenden Verzekering. Bij de Ongevallen Inzittenden Verzekering wordt er een vast bedrag uitgekeerd bij blijvende invaliditeit of overlijden. En bij een Schade Inzittenden Verzekering wordt de werkelijk geleden schade vergoed, ook als jij of jouw passagiers arbeidsongeschikt raken. Er is wel vaak een maximum bedrag afgesproken. Informeer bij de leasemaatschappij naar de voorwaarden.

Eigen bijdrage bij schade
Als de schade niet verhaald kan worden bij een tegenpartij, dan betaal jij de eigen bijdrage. Elk onderdeel van de auto wordt apart beoordeeld. Als de schades niet bij elkaar horen, betaal je meerdere keren de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage staat in het leasecontract. Als de schade lager is dan de eigen bijdrage, dan betaal je alleen het herstelbedrag. Als je in het zelfde kalenderjaar twee keer schade maakt wordt jouw eigen risico automatisch verhoogd naar een bedrag uiteenlopend van 500 tot 1000 euro, vraag dit na bij jouw leasemaatschappij.

Gelden mijn schadevrije jaren?
Het is goed mogelijk dat je de afgelopen jaren schadevrij hebt gereden en schadevrije jaren hebt opgebouwd. Vraag bij jouw huidige verzekering een verklaring op. De leasemaatschappij kan je mogelijk korting op de leaseprijs geven. Aan het einde van de leaseperiode kan je bij de leasemaatschappij ook een verklaring opvragen. Dit kan een positief effect hebben op een nieuwe autoverzekering. Een verzekeraar mag zelf beoordelen of de verklaring over de leaseperiode meeweegt. In de toekomst kan dit dus gunstig voor je uitpakken.

Ga dus zuinig om met jouw leaseauto. Net zoals je dat met een eigen auto doet!

Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?
Als je overlijdt, kan een van jouw erfgenamen en de leasemaatschappij de leaseovereenkomst direct opzeggen. De leasemaatschappij kan opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met jouw overlijden geen kosten verschuldigd. Jouw erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

Als het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, kan de leaseovereenkomst niet wegens jouw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de enige contractpartner.