Leasevergelijker.nl Blog

VZR wint hoger beroep in lang bevochten zaak over afkoopsom

Werkgevers die stellen dat de boete voor het inleveren van de leaseauto geheel kan worden doorberekend aan de werknemer trekken aan het kortste eind. In hoger beroep heeft het hof bepaald dat dit in strijd is met goed werkgeverschap.

Onsympathieke maatregel

Als een werkgever een auto ter beschikking stelt, dan ligt hier een contract aan ten grondslag. In een aantal van deze contracten staat de onsympathieke maatregel dat de werknemer bij uitdiensttreding alle kosten moet betalen van het voortijdig inleveren van de auto. VZR heeft altijd betoogd dat dit onhoudbaar is en heeft hier nu gelijk in gekregen.

Omdat er geen heldere rechtspraak was, is VZR in 2013 gaan zoeken naar een heldere zaak. Die is gevonden bij Mevr. Freriks, VZR lid, die bij uitdiensttreding en het inleveren van haar Peugeot 107 een buitensporige afkoopsom aan haar werkgever moest betalen van € 6.500,- . Samen met de familie Freriks heeft VZR de zaak gevoerd tot in hoger beroep waar op 16 februari 2016 door het hof uitspraak gedaan is.  

VZR heeft voor het berekenen van de daadwerkelijke schade door het voortijdig inleveren haar vaste expert ingeschakeld, Roel Hindriks van LeaseConsult. Het ingebrachte rapport, met een berekende echte schade van € 2.400,-, is door het hof onbetwist overgenomen.  

VZR arrest

De uitspraak van deze zaak, ook wel het VZR arrest genoemd, schept veel duidelijkheid. In de eerdere uitspraak van de rechtbank bleek al dat bij een getekende overeenkomst een afkoopsom wel legaal is, maar dat de btw over de afkoopsom niet doorbelast mag worden aan de werknemer. Nu in hoger beroep wordt is er een grens gesteld aan de hoogte van de afkoopsom. Deze mag hoogstens de daadwerkelijke schade bedragen. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk richting de leasemaatschappij om dit uit te onderhandelen en dit onderbouwd aan te tonen.

Voorzitter Jan van Delft: “Dit VZR arrest is van groot belang voor onze leden. Het is goed dat er duidelijkheid is. Iedere zaak is natuurlijk anders, echter, wij kunnen hier in onze dienstverlening richting berijders goed mee uit de voeten. Het is een klinkende overwinning voor alle berijders in Nederland. Niet alle kosten kunnen zonder meer worden afgeschoven op de werknemer. Dit is een grote en mooie stap in de goede richting”.

Over Vereniging Zakelijke Rijders

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

Jan van Delft: 06-51872274

Shercinio Ware
Nach oben