Leasevergelijker.nl Blog

Nog een Private lease keurmerk

Vandaag is het Keurmerk Private Lease officieel van start gegaan met de eerste dertig leaselabels die officieel zijn aangesloten bij het keurmerk. Er hebben zich nog 12 leasemaatschappijen zich gemeld die de intentie hebben dit jaar aan de eisen te voldoen. Het keurmerk moet de consument beschermen, onder andere tegen eventuele cowboys die de branche betreden en daarnaast de sector behoeden voor imagoschade.

VZR-keurmerk

Behalve de VNA heeft ook de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) het initiatief genomen voor een keurmerk voor private lease contracten. De VZR heeft in september 2015 de eerste certificaten ‘Private Lease ok’ uitgedeeld. Twee keurmerken kan verwarrend zijn voor de consument, beaamt Hemerik. “We zijn met de VZR in gesprek. Zij hebben aangegeven af te wachten waar wij mee komen. Dat hebben we vandaag gepresenteerd. Wij gaan ook een adviesgroep opzetten, die groep denkt mee over de toekomst van het keurmerk. Het is goed denkbaar dat ook de VZR wordt gevraagd daar zitting in te nemen.”

Koopmans: “Het Keurmerk Private Lease garandeert de consument transparante en uniforme voorwaarden zonder verrassende kleine lettertjes of onrealistische clausules. Ook het risico van het aangaan van een verplichting met een te hoge financiële last wordt door het keurmerk voorkomen.“ Hij wijst op de noodzaak van duidelijke regels. “Van de regels die wij hanteren is 80 procent een uitwerking op basis van bestaande wet- en regelgeving ter bescherming van de consument. De overige 20 procent is vooral gebaseerd op voorwaarden die de Consumentenbond, Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben ingebracht. Bovendien stond het geheel onder auspiciën van de SER. Vooral inmenging van ACM was belangrijk, zij waarschuwde begin januari van dit jaar zelfs tegen wildgroei van keurmerken.”

Consumentenbond

Bij de lancering van het keurmerk was ook de Consumentenbond aanwezig. Sandra de Jong (foto), woordvoerder van de Consumentenbond, geeft aan dat voor hen belangrijk is dat een aanbieder van private lease goede algemene voorwaarden heeft en is aangesloten bij een geschillencommissie. “De leesbaarheid van de algemene voorwaarden zijn voor ons een belangrijke voorwaarde. Daarnaast hebben wij vooral gelet op de opzegtermijnen, de bedenktijd voor consumenten en het tegengaan van overkreditering.”

Alle deelnemers van het keurmerk, die afhankelijk van hun omvang een jaarlijkse fee betalen, worden jaarlijks gecontroleerd. De vijf speerpunten van het keurmerk zijn: eerlijke voorwaarden, het aanbieden van een compleet product (alleen brandstof en boetes mogen buiten de leaseprijs vallen), consumentenbescherming tegen te hoge financiële lasten, 14 dagen bedenktijd en zekerheid bij klachten middels een geschillencommissie.

BKR-toetsing en -registratie

Er zijn speciale afspraken gemaakt met het BKR. Een van de voorwaarden om het keurmerk te verkrijgen is namelijk dat de leasemaatschappij een BKR-toetsing uitvoert voordat de consument een leasecontract kan tekenen. “Het gaat om een BKR-toetsing, maar ook een BKR-registratie, dat was een duidelijke wens van de AFM”, vertelt Renate Hemerik. “We hebben één koepelcontract gesloten waar alle aangesloten deelnemers gebruik van gaan maken. Een leasemaatschappij bekijkt onder andere op basis van het inkomen, de financiële verplichtingen en de gezinssituatie of iemand draagkrachtig genoeg is.”

Behalve leasemaatschappijen wil het Keurmerk Private Lease op termijn ook intermediairs aansluiten als partners. “Dan moet gedacht worden aan dealers en onafhankelijke autobedrijven die private lease aanbieden en die het eerste contact met de klant hebben”, legt Hemerik uit. “We zijn daarover onder andere met de Bovag in gesprek.”

Bron: Automotive

Shercinio Ware
Nach oben