Leasevergelijker.nl Blog

Waarom is de leaserijder vaak de pineut bij wisseling van baan

Je bent blij, je hebt een andere baan gevonden. Alleen dan krijg je een forse rekening gepresenteerd voor het vroegtijdig beëindigen van je leasecontract. Het wisselen van baan kan gevolgen hebben voor je leasecontract dat nog loopt.
Levert een werkgever een leaseauto eerder dan gepland bij de leasemaatschappij in, dan krijgt de werkgever hiervoor een hoge rekening gepresenteerd, de afkoopsom. Deze afkoopsom wordt vaak doorgeschoven naar de vertrekkende werknemer. Hierbij gaat het niet om kleine bedragen. De bedragen zijn vaak buitensporig en kunnen oplopen tot € 10.000,-. VZR constateert dat er in het afgelopen half jaar een toename is van 25% van klachten over autoregelingen.

Afkoopregeling 
Uit onderzoek van VZR blijkt dat 81% van alle werknemers met een leaseauto hiervoor een autoregeling heeft getekend. In deze autoregeling staan de richtlijnen voor het gebruik van de zakenauto. In bijna de helft van alle autoregelingen (47%) is een afkoopregeling opgenomen voor het voortijdig beëindigen van het dienstverband.
Zorgplicht 
VZR vindt dat de werkgevers een zorgplicht hebben om de kosten van een afkoopsom te beperken. Zo kunnen werkgevers eerst kijken of de betreffende leaseauto binnen het bedrijf een andere bestemming kan krijgen. Daarnaast wil VZR graag zien dat de werkgever in onderhandeling gaat met de leasemaatschappij en een oplossing vindt om de afkoopsom te beperken. Verder moet de afkoopsom van het vroegtijdig inleveren wel realistisch zijn en mag de werkgever geen btw doorberekenen.
Jan van Delft, voorzitter VZR: “VZR ontving het laatste half jaar vier keer zoveel vragen over afkoopsommen! We zijn continu bezig met het narekenen van afkoopsommen en het uitvoeren van second opinions, dit loopt de spuigaten uit. Het is zaak dat werkgevers hun verantwoording nemen en het er niet op aan laten komen.”

LeaseTrader 
Het overstappen naar een andere werkgever en de bijbehorende afkoopsom van het leasecontract zorgt voor extra zorgen bij de zakelijke rijder. LeaseTrader, onderdeel van LeaseVergelijker.nl, ziet ook een toename in het aanbieden van lopende leasecontracten van mensen die wisselen van baan. Zit jij ook in een situatie waar je te maken hebt met een hoge afkoopsom van je leaseauto? Dan is LeaseTrader.nl dé plek voor het aanbieden van je lopende leasecontract. Door je leasecontract via LeaseTrader.nl over te dragen aan een andere partij, ontloop je hoge afkoopsommen. Dit zorg voor een stukje rust. Kijk op www.leasetrader.nl voor meer informatie.
Shercinio Ware
Nach oben