Afkoop

Indien de lessee zijn contract voor het einde van de overeengekomen leasetermijn wil beëindigen dan zal de lessee een afkoopsom moeten betalen en de leaseauto moeten retourneren. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving.