Eigen Risico

De niet verzekerde schade die in rekening wordt gebracht bij de Lessee. Dit kan ook worden afgekocht.