Full service lease

Zie ook operational lease. Deze vorm is de meest vergaande vorm van lease waarbij daadwerkelijk alles aangaande het wagenpark is uitbesteed aan de leasemaatschappij.