Full operational lease

Full operational lease is de complete vorm van lease waarbij alle financiële en administratieve lasten van het wagenpark worden verlegd naar de leasemaatschappij. De risico’s, belastingen, verzekering en onderhoud wordt overgenomen door de leasemaatschappij. Zowel het juridisch als economisch eigendom blijft bij de leasemaatschappij. Er is geen sprake van vreemd vermogen voor uw balans waardoor de liquiditeit en solvabiliteit worden aangetast. Deze vorm van lease komt het meeste voor en lijkt vooral op lange termijn verhuur van de auto.