Eigendomsoverdracht

Dit komt aan de orde bij het einde van de leasetermijn. Bij financial lease heeft de lessee meestal de optie om het eigendom van de leaseauto te verkrijgen. Bij operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het contract anders is overeengekomen.