Expiratie

Het moment waarop het leasecontract eindigt.