Leasing

De vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker ( lees: lessor) in geval van autolease auto’s aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een leaserijder of lessee. Bij autolease wordt er veelal aanvullende dienstverlening geleverd zoals het onderhoud, de verzekering etc. De lessee heeft het gebruiksrecht over het object, maar niet het juridisch eigendom. Bij operational lease blijft tevens het economische eigendom bij de leasemaatschappij.