Aanbetaling

De lessee betaalt bij het aangaan van een contract vaak een bedrag aan de lessor waardoor de lessor zijn financiële risico’s kan inperken. De maandelijkse leasetermijn wordt verlaagd door het doen van de aanbetaling.