Lessee

De (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject ook wel de leasenemer genoemd.