Volkswagen

Keurmerken en certificaten

Het certificaat en/of keurmerk toont aan dat Volkswagen aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoet

Kerumerk Private Lease