Wat houdt de financiële check voor private lease in?

Wat houdt de financiële check voor private lease in?

Wanneer je een aanvraag doet voor een lease auto, dan gaat de leasemaatschappij een financiële check doen voor je het private leasecontract kan tekenen. Dit gaat op de volgende manier in zijn werk:

Registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)

De meeste leasemaatschappijen registreren het leasecontract bij het BKR of een ander bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in betalingsgedrag. Een private lease contract kan gevolgen hebben voor andere leningen of een hypotheek, omdat het wordt gezien als een betalingsverplichting over langere tijd. Door de leasemaatschappij wordt 30 dagen na aflevering van de auto het volgende bedrag doorgegeven: leaseprijs x looptijd x 65 %. De financiële check is om er zeker van te zijn dat je dit bedrag voor je private lease ook kan betalen.

Is een BKR registratie een probleem tijdens de financiele check private lease?

Dat klinkt serieus, maar de meeste mensen staan positief bij het BKR geregistreerd. Registratie bij het BKR betekent niet automatisch dat je een betalingsproblemen hebt. Door middel van de registratie wordt juist voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij financieel niet kunnen dragen.

Private lease zonder financiele check

Een aantal leasemaatschappijen hebben geen BKR-toetsing of registratie, wat financieel kwetsbare mensen kan aansporen tot het afsluiten van een contract. Deze mensen kunnen op deze manier een schuld aangaan die ze misschien niet kunnen betalen. Bedenk goed wat voor jou de financiële gevolgen zijn als je voor private lease kiest. Het is beter om een leasemaatschappij te kiezen die wel een financiële check doet voor je een private lease contract kan afsluiten.

Private lease en hypotheek

Private lease kan ook gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek of een andere lening. Anderzijds kan het ook positief zijn: als je als BKR-geregistreerde geen betalingsachterstanden heeft, is dat vaak gunstig voor de beoordeling van een nieuwe lening.

Je kan zelf raadplegen wat er van je geregistreerd staat bij BKR.

Afhankelijk van jouw situatie vraagt de leasemaatschappij:

  • Kopie loonstrook en werkgeversverklaring  (als werknemer)
  • Verklaring pensioen / aanvullend pensioen (als gepensioneerde)

Daarnaast wordt bijvoorbeeld gevraagd naar:

  • Overzicht woonlasten
  • Verklaring alimentatie (indien van toepassing)
  • Kopie rijbewijs
  • Kopie identiteitsbewijs

Als de financiële check voor je private lease akkoord is, kan je het leasecontract tekenen.