Uitleg Voorwaarden

Hier worden de meest voorkomende contractvoorwaarden uitgelegd die gehanteerd worden door de leasemaatschappijen.

Aantal banden
Totaal aantal banden dat is inbegrepen in het contract. Hier is onderscheid in te maken tussen zomer-, winter- en all season banden.

Administratiekosten bekeuring
Hoogte van de administratiekosten indien de berijder een bekeuring krijgt.

Afkoop Eigen risico mogelijk
Is het mogelijk om bij dit leasecontract (een deel van) het eigen risico bij schade of diefstal af te kopen (tegen betaling van een premie).

Afkoopregeling
Hoe komt de afkoopsom tot stand die betaald dient te worden bij voortijdige beëindiging van een leaseovereenkomst.

Andere berijders toegestaan
Is het toegestaan dat de geregistreerde berijder/lessee een ander persoon in de auto laat rijden?

Auto overname regeling
Is het mogelijk het contract tussentijds aan een andere partij over te dragen door de auto op bijvoorbeeld LeaseTrader aan te bieden?

BKR registratie
Wordt in het geval van particuliere of ZZP lease het leasecontract als financiering bij het BKR geregistreerd?

BKR toetsing
Bij een BKR toetsing wordt er, door de leasemaatschappij,gecontroleerd wat de status van de aanvrager is bij het BKR

Borg
Dient er een bedrag van te voren, als zekerheid, te worden betaald voor het aangaan van de leaseovereenkomst.

Breng- en haalservice
Is breng- en haalservice bij levering, onderhoud, reparatie van de leaseauto inbegrepen?

Eigen risico
Hoogte van het bedrag dat in rekening wordt gebracht aan de lessee/berijder/verzekeringsnemer bij niet verhaalbare schade.

Eigen risico ruitschade
Wordt het Eigen risico in rekening gebracht bij geval van ruitschade? Hierbij is onderscheid te maken tussen reparatie en vervanging.

Eigen verzekering mogelijk
Biedt te leasemaatschappij de mogelijkheid dat de lessee zelf een verzekering mag afsluiten, anders dan de door de leasemaatschappij aangeboden verzekering?

Extra diensten
Hierin staan alle extra diensten opgeven door de leasemaatschappij zelf.

Extra informatie
Hierin staat alle extra informatie opgeven door de leasemaatschappij zelf.

Factuur voor niet BTW plichtigen
Is het mogelijk een specifieke factuur te krijgen voor organisaties die niet BTW plichtig zijn? Bij deze factuur zijn de componenten waar geen BTW over geheven wordt uitgesplitst.

Hercalculatiegrens
Procentuele grens waarbij er een herberekening van de leaseovereenkomst plaatsvindt in verband met een afwijking van het geschatte aantal kilometers per jaar.

Inruil huidige eigen auto mogelijk
Accepteert de leasemaatschappij inruil van de huidige auto waardoor de leaseprijs wordt verlaagd?

Keurmerken
Keurmerken waar de leasemaatschappij over bezit.

Kilometers per maand
Het totaal aantal kilometers dat er gemiddeld per maand gereden mag worden met de leaseauto.

Korting Schadevrije jaren
Is er een korting van toepassing op de leaseprijs indien de berijder reeds een aantal schadevrije jaren heeft opgebouwd.

Kosten extra kilometers
Hoe worden de extra kosten per kilometer berekend bij overschrijding. Gebeurt dit per maand, kwartaal of per jaar?

Kosten verlies kentekenbewijs
Hoogte van het bedrag dat de berijder/lessee verschuldigd is aan de leasemaatschappij bij verlies van het kentekenbewijs.

Kosten verlies sleutel
Hoogte van het bedrag dat de berijder/lessee verschuldigd is aan de leasemaatschappij bij verlies van sleutel.

Kosten vervanging groene kaart
Hoogte van het bedrag dat de berijder/lessee verschuldigd is aan de leasemaatschappij bij vervanging van de groene kaart.

Landen beperking verzekering
Zijn er landen waar je met de leaseauto niet mag komen vanwege de verzekering?

Leeftijdsbeperking berijder
Minimale of maximale leeftijd van de berijder.

Looptijd
De looptijd van het contract bij deze prijs. Aangegeven in het totaal aantal maanden.

Mag auto ter overname aangeboden worden op LeaseTrader
Is het mogelijk om het contract aan te bieden op LeaseTrader indien de lessee eerder van de verbintenis af wilt.

Pechhulp binnenland/buitenland
Wordt er hulp bij pech onderweg aangeboden door de leasemaatschappij in binnen- en/of buitenland?

Soort vervangend vervoer
Is het vervangend vervoer (indien van toepassing) in dezelfde klasse als de leaseauto of is dit van een hogere/lagere klasse?

Tenaamstelling kenteken
Komt het kenteken op naam van de leasemaatschappij of op naam van de lessee te staan?

Tussentijdse leasebedrag veranderingen door rente aanpassing
Is het mogelijk dat de maandelijkse kosten van het leasecontract verhoogd of verlaagd wordt tijdens de looptijd van het contract in verband met rentewijzigingen?

Vervangend vervoer
Is een vervangende auto inbegrepen in het leasecontract bij geval van schade, reparatie of onderhoud van de leaseauto?. Hoe snel krijg je vervangend vervoer?

Verzekeringen
Er zijn verschillende verzekeringen te onderscheiden als het gaat om het onderbrengen van risico’s bij een verzekeringsmaatschappijen, namelijk:

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid): schade die gemaakt is aan derde, door of in verband met ongevallen met de leaseauto.
Cascoschade: Schade aan de leaseauto zelf.
Verhaalservice: is een vorm van juridische bijstand en zorgt ervoor dat schade op aansprakelijke derden wordt verhaalt.
Rechtsbijstandverzekering: Vorm van verhaalservice, alleen is deze vorm uitgebreid met o.a. juridische hulp in het buitenland. Indien deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld zijn die externe kosten ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten.
OIV :Bij OIV wordt een vast bedrag uitgekeerd als een inzittende van een auto als gevolg van een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide wordt. Overige schade wordt niet vergoed. Per zitplaats in de auto geldt een maximaal vast bedrag voor overlijden en blijvende invaliditeit.
SVI: Bij SVI wordt er geen vast bedrag uitgekeerd, maar de werkelijk geleden schade van alle inzittenden wordt vergoed. Zowel letselschade als materiële schade wordt vergoed.
POI: Bij POI sluit de berijder een vorm van een sommenverzekering af. Deze verzekeringsvorm geeft de berijder het recht op een maximaal bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit. Bij overlijden wordt er een vast bedrag uitgekeerd, terwijl het bij invaliditeit afhangt van het soort letsel.

Vrije leverancierskeuze
Kan jij zelf bepalen welke dealer de auto levert, waar u onderhoud, reparatie, bandenvervanging e.d. laat uitvoeren?

Wegenbelasting inbegrepen
Is de wegenbelasting opgenomen in leasebedrag?